IX Bieg Uliczny im. Kazimierza Świerzowskiego

Organizator

Nazwa: ULKS Lipinki
Adres: Lipinki
Email: ulks.lipinki@wp.pl
Telefon: 601625210

Informacje od organizatora

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator zapewnia miejsce na przebranie oraz zapewnia możliwość skorzystania z natrysków,
- organizator zapewnia posiłek po biegu,
- kontakt : Tomasz Świerzowski – 601625210. email: ulks.lipinki@op.pl
- dekoracje biegów młodzieżowych po zakończeniu biegu głównego ok. godz. 13.00,
- dekoracje biegu głównego ok. godz. 13.30,


Bieg łączony na 5km i 10km - Regulamin

IX  Biegu Ulicznego im. Kazimierza Świerzowskiego

GRAND PRIX MAŁOPOLSKI

Cel imprezy:

  • Uczczenie pamięci Trenera  Kazimierza Świerzowskiego
  • Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu
  • Promocja Gminy Lipinki
  • Propagowanie zdrowego stylu życia

 

Organizator:

ULKS Lipinki przy współudziale: Urząd Gminy Lipinki, Starostwo Powiatowe w Gorlicach,  Gminne Centrum Kultury w Lipinkach, Małopolskie Zrzeszenie LZS w Krakowie, OSP w Gminie Lipinki, Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie,

 

Termin i miejsce biegu:

17.10.2015    -       Centrum Lipinek  - Hala Sportowa w Lipinkach – Park w Lipinkach

 

Biegi dla młodzieży   - 10.30

-           300m -            dziewczynki –  2009  i młodsze
-           300m -             chłopcy    -       2009  i młodsi      
-           500m   -           dziewczęta  kl. 2  rocznik 2007 - 2008
-           500m   -           chłopcy kl. 2   rocznik 2007 - 2008
-           1000m -           dziewczęta kl. III-IV roczniki 2006 - 2005
-           1000m -           chłopcy kl. III – IV rocznik 2006 - 2005
-           1000m -           dziewczęta kl. V-VI rocznik 2004 - 2003
-           1000m -           chłopcy  kl. V-VI rocznik 2004 - 2003
-           1000m -          dziewczęta kl. I-III gimnazjum  rocznik 2002 - 2000
-           2000m -          chłopcy  kl. I-III gimnazjum  rocznik 2002 - 2000

Biegi młodzieżowe odbędą się w Parku jako biegi przełajowe.

Nagrody w biegach młodzieżowych: za miejsca I - III medale i nagrody rzeczowe

 

Bieg Główny – 11.30 - start 

  5km  asfalt  (1 pętla 5km)   -   juniorki,
  5km asfalt  ( 1 pętla 5km)  - kobiety,
  5km  asfalt  (1 pętla 5km)   -  juniorzy,
10km  asfalt  (2 pętle po 5km)  - mężczyźni,

Klasyfikacje:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna oraz kategorie wiekowe:      

                        Kobiety - kategorie wiekowe – 5km   

                                   K1  -    20 - 35 lat  (1995 - 1980)
                                   K2  -    36 - i starsze (1979 -     ) 

Mężczyźni - kategorie wiekowe -  10km

                        M  1  -  20 - 29 lat ( 1995 - 1986)
                        M  2  -  30 - 39 lat (1985 - 1976)
                        M  3  -  40 – 49 lat (1975 - 1966)
                        M  4  -  50 – 59 lat (1965  - 1956)
                        M  5  -  60 i  więcej (1955  i starsi)

Dodatkowe klasyfikacje:

-           najlepsi zawodnicy  Gminy Lipinki, oddzielnie w każdym biegu,
-           klasyfikacja małżeństw ( suma czasów męża i żony)

 

Nagrody w biegu głównym:

W klasyfikacji generalnej biegu na 10 km miejsca I – VI  nagrody  pieniężne.
W klasyfikacji generalnej biegu na 5km kobiet  miejsca I - III  nagrody pieniężne.
W klasyfikacji generalnej biegu na 5km juniorów miejsca I - III  nagrody pieniężne.
W klasyfikacji generalnej biegu na 5km juniorek  miejsca I - III  nagrody pieniężne.

W kategoriach wiekowych za miejsca I – III  nagrody  rzeczowe.
W kategorii zawodników z Gminy Lipinki (mieszkaniec Gminy Lipinki) za miejsca  I - III nagroda rzeczowa.
W kategorii małżeństw za miejsca  I -VI   nagrody rzeczowe.

 

Dla wszystkich zawodników zgłoszonych do dnia 10.10.2015 numery startowe z imieniem i nazwiskiem.

Uczestnictwo:

W biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy urodzeni w 2001  roku i starsi, posiadający aktualne badania lekarskie oraz podpiszą i złożą oświadczenie w biurze zawodów.   

 

 Zgłoszenia:

 - elektronicznie do 12.10.2015 na stronach: www.ulkslipinki.pl , www.e-lipinki.pl , www.maratonypolskie.pl , www.bieg.ulkslipinki.pl
 - w biurze zawodów w dniu biegu od godz. 8.00 – 10.15  
 - do biegów młodzieżowych w dniu zawodów na miejscu startu do godz. 10.00

 

Opłata startowa:

30 zł  –  dla zawodników którzy dokonają wpłaty przelewem do   20.09.2015     
40 zł  –  dla zawodników  którzy dokonają wpłaty przelewem po   21.09.2015 lub w dniu zawodów w biurze zawodów.
15zł – dla mieszkańców Gminy Lipinki którzy dokonają wpłaty do 20.09.2015
20zł – dla mieszkańców Gminy Lipinki którzy dokonają wpłaty po 21.09.2015 lub w dniu zawodów w biurze zawodów.
15 zł  –  dla zawodników którzy ukończyli przynajmniej cztery Biegi Uliczne w Lipinkach    i dokonają wpłaty przelewem do 20.09.2015    
20 zł  –  dla zawodników  którzy ukończyli przynajmniej cztery Biegi Uliczne w Lipinkach    i dokonają wpłaty przelewem po 20.09.2015 lub w dniu zawodów w biurze zawodów.

na numer konta 34 8628 0000 2001 0000 1560 0001   Bank Spółdzielczy w Lipinkach      

ULKS Lipinki, 38-305 Lipinki 48

 

Postanowienia końcowe:

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator zapewnia miejsce na przebranie oraz zapewnia możliwość skorzystania z natrysków,  
- organizator zapewnia posiłek po biegu,
- kontakt : Tomasz Świerzowski – 601625210.   email: ulks.lipinki@op.pl
- dekoracje biegów młodzieżowych po zakończeniu biegu głównego ok. godz. 13.00,
- dekoracje biegu głównego ok. godz. 13.30,

/competition_pages/Pobierz regulamin