IV BIEG KRÓLEWSKI 675-lecie lokacji Binarowej

Organizator

Adres: Binarowa
Email: ulks.lipinki@op.pl
Telefon: 601625210

Informacje od organizatora

  • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
  • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
  • organizator zapewnia miejsce na przebranie oraz      możliwość skorzystania z natrysków w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej,
  • organizator zapewnia posiłek po biegu,
  • wszelkie protesty dotyczące klasyfikacji końcowej przyjmowane będą do 15 min.
  • każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
  • każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,
  • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
  • pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Wszelkie pytania dotyczące IV Biegu Królewskiego prosimy kierować:

Ks. Proboszcz Bogusław Jurczak tel. 504646865 – mail parafia@parafiabinarowa.pl

Tomasz Świerzowski tel. 601625210 – mail  -   ulks.lipinki@op.pl

 


Wybierz jedną z konkurencji aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa Miejscowość Status Wybierz
2023-06-25 Bieg na 6km Binarowa koniec Wybierz